Humlum Fiskerleje drives nu af

Humlum Bådelaug

Information

Humlum Bådelaug

Fællesskabet og frivilligheden kendetegner havnen og stemningen, og ønsket om at få bedre muligheder for at forskønne, vedligeholde og udvikle det, ligger til grund for, at Bådelauget i sommeren 2021 gik i gang med at forhandle med campingpladsen om at leje havnen. Det var ikke svært at nå til enighed, så ved generalforsamlingen i oktober 21 blev det vedtaget.

Humlum Fiskerleje drives nu af Humlum Bådelaug. Driften er udelukkende baseret på frivillige kræfter, der arbejder målrettet på at bevare og udvikle havneområdet, så det fortsat kan være den lille perle ved Venø Sund til gavn og glæde for rigtig mange mennesker. Eneste ”ansatte” er Rikke og Lasse fra campingpladsen, der fungerer som ”havnechefer” og varetager udlejning, rengøring og det daglige vedligehold af havnen. Havnekontoret ligger i campingpladsens reception.

Allerede sidste sommer trak en flok ildsjæle i arbejdstøjet, da de på eget initiativ påbegyndte renovering/bygning af bådebroer. Et arbejde, der kommer til at fortsætte, indtil alle broer er gået efter og renoveret. Ydermere fik de ideen om at gøre isætningen ved slæbestedet lettere og mere sikkert, da vind og strøm indimellem kan drille lidt. Der blev over et par weekender etableret en vinkelbro, hvor der er mulighed for at fortøjning båden ved isætning og optagning. Til brobyggeriet har lauget nedsat et udvalg af frivillige, der planlægger arbejdet.

I løbet af de seneste sæsoner, er havnen blevet et sted, hvor bådene i højere og højere grad er ”beboet”, og det giver endnu mere liv på havnen. Bådelauget planlægger hvert år arbejdsdage, der er særdeles godt besøgt af mange frivillige. Engagementet til disse dage er stort, og udover det uundværlige stykke arbejde, der ydes, så er det også nogle hyggelige dage, hvor mangt og meget bliver vendt og nye ideer dukker op.  Bådelauget arbejder på, at der i sæsonen kommer endnu flere aktiviteter og arrangementer på havnen, blandt andet sættes der her i februar 2022 gang i et indsamlingsprojekt, der gerne skulle munde ud i en vandpark i Humlum. Her i foråret går arbejdet med etablering af ny gæstebro i gang, så området omkring ”Æ fiskerhus” kan blive indbydende og sikkert igen.