Humlum Fiskerleje

Historie

siden 1800-tallet

Historie

Der har været fiskeri ved Humlum Fiskerleje siden 1800-tallet. De første mange år blev der fisket direkte fra stranden eller med både, som, når de ikke var i brug, lå for svaj i Bredalsvig ud for det sted, hvor Fiskerlejet findes i dag. De otte redskabshuse, der den dag i dag findes helt tæt på kysten på strækningen umiddelbart syd for Humlum Camping blev opført af fiskerne i fra fra 1910 – 1931. Husene er i dag privatejede og velholdte. Der er etableret høfter ud for husene med det formål at beskytte dem.

I slutningen af 1930erne købte firmaet Sørensen Oddesund Nord retten til at harpe grus i 25 år i det område, der sidenhen blev til Humlum Fiskerleje. Værket blev senere overtaget af Stenco Odense A/S. Efterhånden kom der gang i grusværket. Der blev indført en transformator og lagt strøm ind på pladsen. Der blev etableret kontorer og et stort smedeværksted. Der blev udlagt tipvognsskinner og støbt en silo med en tunnel underneden, hvorfra man via et transportsystem kunne føre gruset op af graven. Før havnen var landing af fisk besværlig. Det fik i 1945 fisker Kaj Emil Jensen og Magnus Jørgensen til at rejste til København for at overbevise de rette folk i den danske stat om, at der skulle etableres en havn. De fik afslag. I stedet forhandlede fiskerne sig til rette med Stenco Odense som fra arbejdet med at grave grus til bunkersanlæg under krigen havde efterladt et stort bassin ved stranden. I 1946 forbandt Stenco fjord og bassin med en 10 meter bred og 2,5 meter dyb rende, hvorved havnen var en realitet. Grusværket ved Humlum er for længst lukket og den sidste erhvervsfisker er væk.

I 1969 etablerede Magnus Bech Jørgensen Bredalsvig Camping. Han kaldte pladsen for Humlums Venedig. Den første lejerchef var Tom, som var gift med Magnus datter, Else. Tom drev pladsen fra 1970 – 1977. Det var et sommerjob. Om vinteren var han ansat hos B&O. Fra 1977 – 1986 var det Toms bror Poul, som var lejerchef. Fra 1986 – 1997 var det Thorvald, Toms og Pouls bror, som var lejerchef. D. 1/12, 1997 blev campingpladsen solgt til Kjeld og Judith Nielsen, som den eneste campingplads med egen havn. De omdøbte pladsen til Humlum Camping og drev den frem til 2007, hvor pladsen blev overtaget af de nuværende ejere, Rikke og Lasse Lützen-Laursen.